top of page

oilsjterse kinjerverrozjekes

Rik het benaat spoek

Ter was ne kir e klein spoeksken. Zennen naum was Rik. Tegoor me zen broers woendjen Rik in e groeit en aad hois. Omdat ‘n sanfastig benaat was noemden ze hem ver te michelen batoid wel insjschrikkepoit of benaatschoiter. Hè was benaat in den donkeren, as de belle gink, of  as een deir toeklasjten van de windj, mor a was oeik benaat  van alle soerten gebisj: moizen, spinnekoppen, veirkesbiesten en oeirezoigers. Ha een most er ni van weiten. Zelfs van ne peimel vielen on ’t  loeipen. Mor op nen dag waa Rik gien benaat spoek nimmer zen, mor een benaalek spoek, zjust gelek as zen broers. Mor hoe doeje da?

 

 

Mé teis plezant boeksken zedde noeit  ne mir benaat van spoeken. Deizen benaaleken beljekesboek is spesjool ver kleine én groeite Oilsjteneers en Oilsjteneskes, foitelek ver iederien die haaft van ons gralek schoein dialekt.


Ver kleine spoekskes vanaf 4 joor en groeite spoeken tot 104 joor

Het boek is te koop via deze link, in Standaard Boekhandel, bij Fnac voor 21,95 euro.

Met dank aan Jan Louies voor de vertaling en het inlezen van het verhaal.

De schoeinsjte Kestdag van Rudy

‘t Es weiral bekanst kestdag. Aal de biestige kammerotjes zen schampavie d’n hof af ver de Kestmaan t’ helpen mé pakskes te mauken en ba de kingeren te bringen. Mor klein Rudyken mocht ni mei. Ha es nog ni groeit genoeg ver den oisstoel t’ helpen trekken. Rudy wetj ni wat doeng. Mor tein kroigt’n nen brief van de Kestmaan. Ofdat‘n toch ni zol kennen helpen. Rudy roept d’help in van aal zen kammeroten in den bos. 

 

Deizen biestegen beljekesboek is spesjool ver kleine én groeite Oilsjteneers en Oilsjteneskes, foitelek ver iederien die haaft van ons gralek schoein dialekt.

Het boek is te koop via deze link, in Standaard Boekhandel, bij Fnac voor 21,95 euro.

Met dank aan Jan Louies voor de vertaling en het inlezen van het verhaal.

benaat spoek cover.jpg

5.00 euro

Postkaarten per 5

19.95 euro

Rik het benaat spoek

ISBN 978946407119

rudy aalst cover.jpg

Oilsjtersen Diksjoneir in beljekes

Met deizen plezanten en koddigen koik- en zoekboek liert allemaan, op nen ik en ne goi, mor mé ewa posensje, Oilsjters klappen.

Deizen beljekesboek stoot boezjevol mé mier as 350 getiekende woerdekes, 

nen hoeip remkes en liekes van de joren stillekes en oitdrikkingen van ‘t joor nul as d’ oilen prekten.

Ons dialekt mag ni verloeren goon. Mor as men allemool ons devoeiren doeng, kommet in de sjakosj.

 

Deizen boek es spesjool ver klein én groeite Oilsjteneers en Oilsjteneskes.

Het boek is te koop via deze link, in Standaard Boekhandel en bij Sjinka Poenka in de watertorenwijk, voor 17,95 euro.

Met dank aan Jan Louies om de puntjes op de i te zetten.

oilsjtersen diksjoneir.jpg

21.95 euro
De schoeinsjte Kerstdag van Rudy
ISBN 9789464071184

Fiestveirken

Kathleen Amant schreef en tekende het prentenboek 'Fiestveirken, ver kleine en groeite Oilsjterse fiestveirkens, van droi tot onderenting joor aat.

Vandaug es ne spesjoolen dag.

't Es verken ere verjoordag.

"'k Wer vier joor", zei ze.

"k Ben na e groeit verken."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom dit boek?

Kathleen is geboren en getogen Aalstenaar. Ze groeide op in de buurt van het Stadspark. Als kind al vond ze het Oilsjters een mooie taal. Ze denkt met heimwee terug aan de tijd dat de hele familie op Nieuwjaarsdag rond de tafel bij haar grootouders zat, in de Gustaaf Paepestraat. Er werd gezellig gepraat en gelachen, herinneringen opgehaald, en dat allemaal in 't sappig Oilsjters.

Jammergenoeg kent de taal veel invloeden van buitenaf en zijn er nog maar weinig mensen die het 'echte, authentieke Oilsjters' kunnen spreken. Dit boek wil ertoe bijdragen dat ons dialect niet verloren gaat, dat het echte Oilsjters blijft bestaan. Misschien kan dit verhaal een aanzet zijn om in al de Aalsterse scholen eens 'nen Oilsjtersen dag' in te lassen.

 

Qua thema kan 'Fiestveirken' niet dichter aanleunen bij waar de Aalstenaars voor staan: feestvarkens met een flinke dosis humor en een groot hart.

Het boek is te koop via deze link, in Standaard Boekhandel en bij Sjinka Poenka in de watertorenwijk, voor 17,95 euro.

Postkaarten met verjaardagswensen kosten 5 euro voor een zakje van 5 stuks.

Met dank aan Jan Louies en Wim Ghysels voor de vertaling

24,00 euro
Oilsjtersen Diksjoneir in beljekes

ISBN 9789464071122

cover fiestveirken.jpg

17.95 euro

Fiestveirken

ISBN 978 9081800969

17.95 euro

Fiestveirken

ISBN 978 9081800976

postkaarten fiestveirken-2.jpg
postkaarten fiestveirken-1.jpg

5.00 euro

Postkaarten per 5

Fiestveirken - voorgelezen door Lucrece

Feestvarken
bottom of page